Frivillig i hverdagen

Ring til Camilla på 25543435 og hør mere, eller skriv dig op her, så kontakter vi dig.
Til orientering: Når du klikker på knappen føres du videre til en formular i foreningens google-profil

Hvad betyder det at være frivillig i hverdagen?

Som frivillig i hverdagen, følger du et aktivitetshold en fast dag om ugen og støtter deltagerne med handicap i at deltage så aktivt, som muligt.

Du kan vælge aktiviteten ud fra den dag, der passer dig, eller ud fra din interesse. Aktiviteterne kan fx være kreative udtryk, friluftsliv/ gåture, wellness, spil eller opgaver, it-/ipad eller andet.

Hvad kræver det ud over tid og lyst?

Du kan deltage hver eller hver anden uge. Deter godt hvis du er mødestabil og melder afbud, hvis du er forhindret.

Hvilke arrangementer er jeg med til at gøre mulige?

Din deltagelse i et aktivitetshold, gør en stor forskel, fordi det betyder at flere kan deltage aktivt på holdet.

Hvad og hvor ofte forventes der noget af mig?

Det er meget op til dig. Et 1½-2 timer en fast formiddag om ugen eller hver 14. dag er det optimale. typisk vil aktiviteten foregå i tidsrummet 9.45-12.

Hvad bliver der ikke forventet af mig?

Alle pleje og omsorgs opgaver bliver varetaget af ansatte
Vores undervisere sørger for planlægning af aktiviteter, så af dig som er frivillig, kræver det blot lysten til at være med. Har du ideer til projekter for medlemmerne, er vi glade for at prøve nye ting sammen med dig.

hvad får jeg ud af det ud over “do good, feel good”?

  • Du bliver en del af livet på et aktivitets- og samværstilbud
  • Du får indblik i undervisning op handicapområdet
  • Du bliver godt klædt på til opgaven
  • Du bliver inviteret til forskellige sociale og faglige arrangementer med andre frivillige, medarbejdere og brugere