Bliv medlem af Astas Venner

Som medlem bakker du op om foreningens arbejde med at styrke mulighederne for et godt liv med aktivitet og fællesskaber også for mennesker, der lever med et betydeligt og varigt fysisk eller kognitivt handicap.

Antallet af medlemmer er en tydelig måde at vise, hvor stort behovet og opbakningen er til det, vi laver, når vi søger fonde og puljer. Blandt andet derfor vil vi gerne være mange flere.

Som medlem får du et nyhedsbrev cirka fire gange om året, derudover bliver du inviteret til arrangementer og fester i Astas Venner.

Medlemsskab koster 100 kr. om året. Indmelding sker ved at overføre beløbet til konto i Lån og Spar: 0400-4019698306 eller 105 kr. inkl. mobilepay-gebyr til mobilepay box: 1436uk

En kommentar til “Bliv medlem af Astas Venner”

Der er lukket for kommentarer.