Generalforsamling 2023

Tak til jer der deltog i vores Generalforsamling 2023. Den del af bestyrelsen, som var på valg genopstillede og modtog genvalg. Derudover stillede Katja Rasmussen op og modtog valg – vi glæder os til samarbejdet og ønsker Katja hjertelig velkommen i bestyrelsen!

Udover valget gik aftenen med formandens beretning fra 2022; forslag om at hæve årskontingentet til 200 kr. (generalforsamlingen diskuterede forslaget og besluttede at fastholde et kontingent på 100 kr. om året), snak om de nye kulturfællesskaber, som er støttet af Socialstyrelsen i 2023; status vedrørende udsigter for flytning til Asta Rymarksvej; fremlæggelse af budget for 2022 mm.